Endüstriyel tesisler tam proje tasarımı
Etüt (Zemin Etüdü, arazi etüdü)
Fizibilite (Alternatif konsept tasarımı ve tahmini maliyet ile süreç)
Hesaplamalar (Statik, elektriksel ve mekanik hesaplamalar)
Çizimler (Mimari statik, elektrik ve mekanik çizimler)
Yenilenebilir enerji sistemleri tam proje tasarımı
Etüt (Zemin Etüdü, arazi etüdü)
Fizibilite (Alternatif konsept tasarımı ve tahmini maliyet ile süreç)
Hesaplamalar (Statik, elektriksel ve mekanik hesaplamalar)
Çizimler (Mimari statik, elektrik ve mekanik çizimler)
Proje süreç hizmetleri
Planlama işleri
Ana plan hizmetleri
Sözleşme için belge hazırlama
Sözleşme süreci yönetimi
Proje ve yönetim imalatı